Samhällsansvar

Som en del i samhället tar vi ansvar…

Hagby återvinningsstation
I samband med din flytt blir det ofta en massa saker över. Grovsopor, gamla möbler och andra saker du inte längre behöver samt skräp som ska slängas. I ett modernt kretsloppstänkande har allt sådant sin speciella plats – och det tar vi fasta på.
Vi ordnar med containers och behållare, vi sorterar och vi ser till att allt hamnar på rätt plats. Och sådant som går att återvinna fixar vi till – varje år ordnar vi sedan några större loppmarknader, där överskottet från försäljningen går till olika välgörenhetsorganisationer. På så sätt blir du inte bara av med det du inte längre vill ha eller behöver – vi gör också en insats för samhället och miljön tillsammans!